TT Trump vừa cho mở hồ sơ mật vụ ObamaGate. Nguồn: SafeChat @suong.quynh
CÓ TIN RỒI MỌI NGƯỜI ƠI
FOX NEWS: Tổng thống Trump đã cho phép các tài liệu điều tra từ 4 năm trước được tung ra.
*** Chính quyền Obama đã toa rập với Gián Điệp Christopherr Steel để tạo hồ sơ giả để vu khống TT Trump làm việc lén lút với Nga cho hai mục đích:

Tạo cơ hội cho đám nghị viện thiên tả Luận tội Trump để lấp liếm vụ che tội cho Hillary vụ xoá mấy chục ngàn email. (Christopher đã thú nhận tạo hồ sơ giả để cứu Hillary)
Mưu Toan Lật đổ chính quyền hợp pháp TT Trump với tài liệu giả nói trên.
Cả hai tội này là phản quốc. Tù chung thân hoặc tử hình. Hèn gì chúng ta thấy trước đây Trump đã kêu gọi đám dân chủ là đừng làm bậy nữa. Thế mà đám này vẫn không nghe.
**** FBI đã nộp affidavit lên toà xác nhận Tên John Sullivan một kẻ cực đoan thiên tả đã giả làm phóng viên làm công tác trong Capitol là chủ mưu lên kế hoạch huỷ hoại và ăn cắp tài sản và kích động bạo động chứ không phải phía bên người biểu tình ôn hoà.
https://www.facebook.com/LouDobbsTonight/videos/841687306412418/
TT Trump vừa cho mở hồ sơ mật vụ ObamaGate. Nguồn: SafeChat @suong.quynh CÓ TIN RỒI MỌI NGƯỜI ƠI FOX NEWS: Tổng thống Trump đã cho phép các tài liệu điều tra từ 4 năm trước được tung ra. *** Chính quyền Obama đã toa rập với Gián Điệp Christopherr Steel để tạo hồ sơ giả để vu khống TT Trump làm việc lén lút với Nga cho hai mục đích: Tạo cơ hội cho đám nghị viện thiên tả Luận tội Trump để lấp liếm vụ che tội cho Hillary vụ xoá mấy chục ngàn email. (Christopher đã thú nhận tạo hồ sơ giả để cứu Hillary) Mưu Toan Lật đổ chính quyền hợp pháp TT Trump với tài liệu giả nói trên. Cả hai tội này là phản quốc. Tù chung thân hoặc tử hình. Hèn gì chúng ta thấy trước đây Trump đã kêu gọi đám dân chủ là đừng làm bậy nữa. Thế mà đám này vẫn không nghe. **** FBI đã nộp affidavit lên toà xác nhận Tên John Sullivan một kẻ cực đoan thiên tả đã giả làm phóng viên làm công tác trong Capitol là chủ mưu lên kế hoạch huỷ hoại và ăn cắp tài sản và kích động bạo động chứ không phải phía bên người biểu tình ôn hoà. https://www.facebook.com/LouDobbsTonight/videos/841687306412418/
3
0 Comments 3 Shares
Sponsored
Sponsored