Có lẽ nên trách D. Trump không đủ cao thượng bỏ qua những gian lận bầu cử của phe Dân chủ như bậc tiền bối R. Nixon đã làm. Nixon khi ấy là chủ tịch thượng viện và tranh cử tổng thống với JFK - thượng nghị sĩ bang Massachusetts.

There was real evidence of fraud, but the country couldn’t afford a crisis. - Có những bằng chứng rõ ràng về gian lận nhưng đất nước không thể chịu đựng một cuộc khủng hoảng.

Cho đến ngày nay những bí ẩn về gian lận bầu cử vẫn còn đó trong đó có bằng chứng rõ ràng ở bang Illinois.

Có lẽ tính cách của Trump khác với Nixon và ông coi gian lận bầu cử lần này chỉ là một phần của cuộc khủng hoảng sâu rộng trong lòng nước Mỹ.

Các bạn đừng cố thuyết phục rằng không có gian lận. Chơi oẳn-tù-tì còn có gian lận. Các bạn nên phân tích chi tiết tại sao các cáo buộc gian lận thường rơi vào phe Dân chủ.
https://www.wsj.com/articles/nixons-noble-pass-on-a-1960-recount-11609888399
#Trump #Nixon #JFK #ElectionFraud
Có lẽ nên trách D. Trump không đủ cao thượng bỏ qua những gian lận bầu cử của phe Dân chủ như bậc tiền bối R. Nixon đã làm. Nixon khi ấy là chủ tịch thượng viện và tranh cử tổng thống với JFK - thượng nghị sĩ bang Massachusetts. There was real evidence of fraud, but the country couldn’t afford a crisis. - Có những bằng chứng rõ ràng về gian lận nhưng đất nước không thể chịu đựng một cuộc khủng hoảng. Cho đến ngày nay những bí ẩn về gian lận bầu cử vẫn còn đó trong đó có bằng chứng rõ ràng ở bang Illinois. Có lẽ tính cách của Trump khác với Nixon và ông coi gian lận bầu cử lần này chỉ là một phần của cuộc khủng hoảng sâu rộng trong lòng nước Mỹ. Các bạn đừng cố thuyết phục rằng không có gian lận. Chơi oẳn-tù-tì còn có gian lận. Các bạn nên phân tích chi tiết tại sao các cáo buộc gian lận thường rơi vào phe Dân chủ. https://www.wsj.com/articles/nixons-noble-pass-on-a-1960-recount-11609888399 #Trump #Nixon #JFK #ElectionFraud
WWW.WSJ.COM
Opinion | Nixon’s Noble Pass on a 1960 Recount
There was real evidence of fraud, but the country couldn’t afford a crisis.
0 Comments 0 Shares
Sponsored
Sponsored