IN NÓNG KHẨN CẬP NHẬT.
Sĩ quan John Raymond là người đứng đầu Lực lượng Không gian, ông ấy là người hùng đã cứu Trump khỏi âm mưu đảo chính. Ông là bộ não đằng sau vệ tinh Broadcast toàn cầu, chương trình sẽ giúp Trump tiếp cận trực tiếp với tất cả mọi người Mỹ, truy cập công ty công nghệ có thể lạm dụng hoặc cảm biến.
Từ khi Trump chuyển sang kế hoạch B mọi thứ đã thay đổi làm tôi cũng rối luôn. John Raymond cũng là người trung thành trong lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn ở bên Trump. Trump đang cân đong đo điếm ai là phó tổng thống. Dù Trump chọn tướng Flynn hay John Raymond đi chăng nữa họ đều xứng đáng với những gì đóng góp công sức, lòng trung thành của mình.
IN NÓNG KHẨN CẬP NHẬT. Sĩ quan John Raymond là người đứng đầu Lực lượng Không gian, ông ấy là người hùng đã cứu Trump khỏi âm mưu đảo chính. Ông là bộ não đằng sau vệ tinh Broadcast toàn cầu, chương trình sẽ giúp Trump tiếp cận trực tiếp với tất cả mọi người Mỹ, truy cập công ty công nghệ có thể lạm dụng hoặc cảm biến. Từ khi Trump chuyển sang kế hoạch B mọi thứ đã thay đổi làm tôi cũng rối luôn. John Raymond cũng là người trung thành trong lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn ở bên Trump. Trump đang cân đong đo điếm ai là phó tổng thống. Dù Trump chọn tướng Flynn hay John Raymond đi chăng nữa họ đều xứng đáng với những gì đóng góp công sức, lòng trung thành của mình.
3
0 Comments 0 Shares
Sponsored
Sponsored