TIN NÓNG KHẨN CẬP NHẬT.
Trump cuối cùng đã giải mã tài liệu ′′ OBAMAGATE.. vụ bê bối chính trị lớn hơn và tồi tệ hơn là Watergate nổi tiếng. Trump đã ra lệnh công bố công khai ngày mai về thông tin bí mật và bằng chứng về việc gián điệp bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử của Obama
Vợ chồng Obama sẽ bị tử hình vì phạm tội chống lại nhân loại.
TIN NÓNG KHẨN CẬP NHẬT. Trump cuối cùng đã giải mã tài liệu ′′ OBAMAGATE.. vụ bê bối chính trị lớn hơn và tồi tệ hơn là Watergate nổi tiếng. Trump đã ra lệnh công bố công khai ngày mai về thông tin bí mật và bằng chứng về việc gián điệp bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử của Obama Vợ chồng Obama sẽ bị tử hình vì phạm tội chống lại nhân loại.
4
0 Comments 1 Shares
Sponsored
Sponsored