khi Bộ quốc phòng HOA KỲ liên tục gửi thông điệp cho binh sĩ và đây là câu trả lời mạnh mẽ nhất của tất cả binh sĩ HOA KỲ🤗
bọn đầm lầy đang run như cầy sấy đúng 0😂
đây là câu trả lời cho ngày 20/1 BIDEN sẽ nhậm chức tại nhà tù Guantanamo😂
nếu TRUMP ra lệnh bắt bọn đầm lầy thì 0 cần xây nhà tù lớn như Guantanamo đâu ?
vậy câu trả lời đã rất rõ ràng quân đội sẽ tuyên bố đảo chánh bắt từ A-Z 0 chừa đứa nào kể cả bọn antifa-BLM-FBI-CIA😄
cũng vì lo sợ nên bọn dân chủ thổ tả mới lấy cái cớ sợ binh sĩ trung thành với TRUMP sẽ đảo chánh ngày 20/1 nên chúng yêu cầu bộ quốc phòng tịch thu súng của các vệ binh quốc gia👉nhưng bộ quốc phòng đã ra lệnh cho binh sĩ được quyền sử dụng vũ khí hạng nặng😂hàng rào xanh gắn ổ khóa bên ngoài - nội bất xuất ngoại bất nhập - thập diện mai phục - hạ gục toàn bộ bọn đầm lầy trong ngày 20/1🤗
khi Bộ quốc phòng HOA KỲ liên tục gửi thông điệp cho binh sĩ và đây là câu trả lời mạnh mẽ nhất của tất cả binh sĩ HOA KỲ🤗 bọn đầm lầy đang run như cầy sấy đúng 0😂 đây là câu trả lời cho ngày 20/1 BIDEN sẽ nhậm chức tại nhà tù Guantanamo😂 nếu TRUMP ra lệnh bắt bọn đầm lầy thì 0 cần xây nhà tù lớn như Guantanamo đâu ? vậy câu trả lời đã rất rõ ràng quân đội sẽ tuyên bố đảo chánh bắt từ A-Z 0 chừa đứa nào kể cả bọn antifa-BLM-FBI-CIA😄 cũng vì lo sợ nên bọn dân chủ thổ tả mới lấy cái cớ sợ binh sĩ trung thành với TRUMP sẽ đảo chánh ngày 20/1 nên chúng yêu cầu bộ quốc phòng tịch thu súng của các vệ binh quốc gia👉nhưng bộ quốc phòng đã ra lệnh cho binh sĩ được quyền sử dụng vũ khí hạng nặng😂hàng rào xanh gắn ổ khóa bên ngoài - nội bất xuất ngoại bất nhập - thập diện mai phục - hạ gục toàn bộ bọn đầm lầy trong ngày 20/1🤗
4
0 Comments 0 Shares
Sponsored
Sponsored