CHẾ ĐỘ QUÂN SỰ LÂM THỜI!
Đây là lần đầu tiên từ ngày Lập Quốc hơn 240 năm qua. Một khi QUÂN ĐỘI được điều từ các Tiểu Bang về các Vùng “Nóng” , với các Lực Lượng QUÂN ĐỘI được trang bị Vũ Khí CHIẾN ĐẤU đã từng tham chiến... CHIẾN TRANH VN - IRAC - LIBY... Sư Đoàn 101, 82 , 81 ...NHẢY DÙ Các Sư Đoàn TQLC BẠCH MẢ ,HẮC LONG,
THANH LONG, SAI MAJOR ... We all know this is a NATIONAL ORDER! Not the event defense operations!
- Normally, the Military Headquarters will be the Supreme Commander when implementing the Quan Quan Regime if there is only one President committing a mistake such as ISLANDS, REPRESENTATION, CORRUPTION ... ... Like Thailand, Mali ... has happened.
- In the current case in the US there are up to 2 Presidents, one is incumbent, the other is accused of fraud, in this case there are two problems occurring, also by the ARMY's initiative.
* If both are proved by the Decision enough documents and evidence ..., both will temporarily suspend both for investigation, serious arrest, arrest ...
* In the case of one of the 2 Persons recognized by the Righteous Forces, the Decision may grant temporary recognition of the righteousness, the GENERAL DIRECTOR, to carry out the restructuring of the apparatus in the Provisional Government ... QG, may be 6 months, 12th or 24th ...
The current situation in the US, only TT TRUMP, is protected by the Decision to fight, especially not only the issue of election fraud, but the scope of foreign interference in Politics ...
* Maybe TT TRUMP WAS SELECTED AS THE GENERAL OF THE TEAMS.
* It is also possible that TT TRUMP hands over the GOVERNMENT to the organization decision, and then the Decision is responsible for stabilizing, clarifying the causes of the violation, and depending on the seriousness of the person causing the violation to adjudicate. .
Mọi thủ tục sẽ được công bố trước 11h trưa ngày 20-01 -2021 ( VN là 23h) . Và một Chính Quyền QUÂN SỰ mới ra đời ,với nhiệm vụ vô cùng nặng nề , cấp bách , nghiêm ngặt ... quy mô.
* Một số Tiểu Bang nguy hiểm , có thể thay THỐNG ĐỐC bằng Chỉ Huy Quân Đội ...
* Một số đơn vị QĐ thuộc các Bang Đảng DC được Lệnh cắm trại 100% , hoặc có thể thay Chỉ Huy .
* Cuộc chiến hiện nay là cuộc chiến SIÊU TÌNH BÁO , mà BT-BQP hiện tại là Nhà TÌNH BÁO khét tiếng tại MỸ & THẾ GIỚI ... thì chắc chắn có tín hiệu nghiêm trọng ! Cho nên QĐ trong tư thế sẳn sàng CHIẾN ĐẤU!
DÙ BẤT CỨ LÝ DO GÌ XẢY RA ... MỌI ĐIỀU CÓ THỂ THAY ĐỔI TUỲ THỜI CUỘC ... CHỈ CÓ ĐIỀU CHẮC CHẮN KHÔNG THAY ĐỔI LÀ : Biden KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC LÀM TT MỸ !
( Tin TH từ HK )
FB TẠ NGỌC SƠN .
CHẾ ĐỘ QUÂN SỰ LÂM THỜI! Đây là lần đầu tiên từ ngày Lập Quốc hơn 240 năm qua. Một khi QUÂN ĐỘI được điều từ các Tiểu Bang về các Vùng “Nóng” , với các Lực Lượng QUÂN ĐỘI được trang bị Vũ Khí CHIẾN ĐẤU đã từng tham chiến... CHIẾN TRANH VN - IRAC - LIBY... Sư Đoàn 101, 82 , 81 ...NHẢY DÙ Các Sư Đoàn TQLC BẠCH MẢ ,HẮC LONG, THANH LONG, SAI MAJOR ... We all know this is a NATIONAL ORDER! Not the event defense operations! - Normally, the Military Headquarters will be the Supreme Commander when implementing the Quan Quan Regime if there is only one President committing a mistake such as ISLANDS, REPRESENTATION, CORRUPTION ... ... Like Thailand, Mali ... has happened. - In the current case in the US there are up to 2 Presidents, one is incumbent, the other is accused of fraud, in this case there are two problems occurring, also by the ARMY's initiative. * If both are proved by the Decision enough documents and evidence ..., both will temporarily suspend both for investigation, serious arrest, arrest ... * In the case of one of the 2 Persons recognized by the Righteous Forces, the Decision may grant temporary recognition of the righteousness, the GENERAL DIRECTOR, to carry out the restructuring of the apparatus in the Provisional Government ... QG, may be 6 months, 12th or 24th ... The current situation in the US, only TT TRUMP, is protected by the Decision to fight, especially not only the issue of election fraud, but the scope of foreign interference in Politics ... * Maybe TT TRUMP WAS SELECTED AS THE GENERAL OF THE TEAMS. * It is also possible that TT TRUMP hands over the GOVERNMENT to the organization decision, and then the Decision is responsible for stabilizing, clarifying the causes of the violation, and depending on the seriousness of the person causing the violation to adjudicate. . Mọi thủ tục sẽ được công bố trước 11h trưa ngày 20-01 -2021 ( VN là 23h) . Và một Chính Quyền QUÂN SỰ mới ra đời ,với nhiệm vụ vô cùng nặng nề , cấp bách , nghiêm ngặt ... quy mô. * Một số Tiểu Bang nguy hiểm , có thể thay THỐNG ĐỐC bằng Chỉ Huy Quân Đội ... * Một số đơn vị QĐ thuộc các Bang Đảng DC được Lệnh cắm trại 100% , hoặc có thể thay Chỉ Huy . * Cuộc chiến hiện nay là cuộc chiến SIÊU TÌNH BÁO , mà BT-BQP hiện tại là Nhà TÌNH BÁO khét tiếng tại MỸ & THẾ GIỚI ... thì chắc chắn có tín hiệu nghiêm trọng ! Cho nên QĐ trong tư thế sẳn sàng CHIẾN ĐẤU! DÙ BẤT CỨ LÝ DO GÌ XẢY RA ... MỌI ĐIỀU CÓ THỂ THAY ĐỔI TUỲ THỜI CUỘC ... CHỈ CÓ ĐIỀU CHẮC CHẮN KHÔNG THAY ĐỔI LÀ : Biden KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC LÀM TT MỸ ! ( Tin TH từ HK ) FB TẠ NGỌC SƠN .
4
0 Comments 1 Shares
Sponsored
Sponsored