den sử dụng âm binh đi bầu cử , Trump sử dụng âm binh lột mặt bọn ác quỷ 👿
“Tại sao tôi lại giả chết? Đầm lầy đã giết bố Tổng thống của tôi khi tôi 3 tuổi. Các mối đe dọa vẫn đeo bám mẹ tôi suốt cuộc đời bà để giữ im lặng Năm năm sau, họ giết chú Thượng nghị sĩ của tôi, người biết kẻ đã giết Tổng thống Ở tuổi 35, tôi bắt đầu một tạp chí chính trị để vạch trần những kẻ giết người và nó khiến Swamp rất lo lắng Gia đình và những người tự do chính trị đã cảnh báo tôi. Sau đó, một nỗ lực đã được thực hiện trong cuộc đời tôi ở tuổi 37, tôi công khai ám chỉ George Bush Sr và Swamp là kẻ giết cha và chú tôi. Tôi bắt đầu công khai ý định tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ năm 2000, cũng như phu nhân Hillary Clinton. Cô ấy thắng vì tôi "chết" Q + gửi cho tôi”
Giờ G đã điểm.
https://www.facebook.com/100005681794364/posts/1580290298837015/
den sử dụng âm binh đi bầu cử , Trump sử dụng âm binh lột mặt bọn ác quỷ 👿 “Tại sao tôi lại giả chết? Đầm lầy đã giết bố Tổng thống của tôi khi tôi 3 tuổi. Các mối đe dọa vẫn đeo bám mẹ tôi suốt cuộc đời bà để giữ im lặng Năm năm sau, họ giết chú Thượng nghị sĩ của tôi, người biết kẻ đã giết Tổng thống Ở tuổi 35, tôi bắt đầu một tạp chí chính trị để vạch trần những kẻ giết người và nó khiến Swamp rất lo lắng Gia đình và những người tự do chính trị đã cảnh báo tôi. Sau đó, một nỗ lực đã được thực hiện trong cuộc đời tôi ở tuổi 37, tôi công khai ám chỉ George Bush Sr và Swamp là kẻ giết cha và chú tôi. Tôi bắt đầu công khai ý định tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ năm 2000, cũng như phu nhân Hillary Clinton. Cô ấy thắng vì tôi "chết" Q + gửi cho tôi” Giờ G đã điểm. https://www.facebook.com/100005681794364/posts/1580290298837015/
WWW.FACEBOOK.COM
Nguyen Thang
Biden sử dụng âm binh đi bầu cử , Trump sử dụng âm binh lột mặt bọn ác quỷ 👿 “Tại sao tôi lại giả chết? Đầm lầy đã giết bố Tổng thống của tôi khi tôi 3 tuổi. Các mối đe dọa vẫn đeo bám mẹ tôi suốt...
2
0 Comments 2 Shares
Sponsored
Sponsored