Trump Says: "Calm Before The Storm"
STATE OF EMERGENCY: KHÔNG NÊN THAM GIA BẤT KỲ CUỘC BIỂU TÌNH NÀO... CHO DÙ LÀ ỦNG HỘ HAY CHỐNG ĐỐI 🌷
HÃY BÌNH YÊN Ở TẠI NHÀ & BẢO VỆ GIA ĐÌNH ❤️
God bless you & America. Amen
Trump Says: "Calm Before The Storm" STATE OF EMERGENCY: KHÔNG NÊN THAM GIA BẤT KỲ CUỘC BIỂU TÌNH NÀO... CHO DÙ LÀ ỦNG HỘ HAY CHỐNG ĐỐI 🌷 HÃY BÌNH YÊN Ở TẠI NHÀ & BẢO VỆ GIA ĐÌNH ❤️ God bless you & America. Amen
2
0 Comments 1 Shares
Sponsored
Sponsored