https://youtu.be/G4pVBeWWlfo
Một nhà tiên tri Ấn Độ hiện đã tiết lộ rằng Chúa đã nói chuyện với anh ta và muốn anh ta nói với mọi người trên thế giới này rằng Chúa đã chọn Tổng thống Donald J. Trump làm Tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa vào ngày 14 tháng 1 năm 2021 (lúc 2:30 sáng ). Lần này, Tổng thống Donald J. Trump KHÔNG CÒN LÀ Tổng thống nữa, mà giờ đây ông ấy LÀ VUA của Quốc gia hùng mạnh, và ông ấy nắm quyền sửa đổi TẤT CẢ các luật ở Hoa Kỳ để biến nó thành một đất nước của ĐỨC CHÚA TRỜI. Đây là một video dài 3 giờ, nhưng tôi đã cắt ngắn trong video 10 phút chỉ để nghe xác nhận rằng Chúa đã chọn Tổng thống Donald J. Trump làm lãnh đạo của Quốc gia hùng mạnh của chúng ta.
Lời Tiên Tri của Mục Sư Ấn Độ Đạo Tin Lành Ngày 14 tháng 01 năm 2021 cho biết TT Trump sẽ là Vua Chúa chọn dù tình thế chính trị nghiêng về Bú Đấm. Và kết quả là Ngày TT Trump sẽ là Vua (Không còn là TT nữa) của nước Mỹ sau ngày 20 tháng 01 năm 2021. Chúa Giê-su đã nói với Ông Tiên Tri này trong khi Ngài cầu nguyện Khuya ngày 14 tháng 01 năm 2021 lúc 2 giờ 30 sáng.
(Trong đoạn này không có nói TT Trump là vua. Nhưng gần cuối buổi nói chuyện trong 3 tiếng đồng hồ. Ông ấy đã quản lý xong điều đó. Phần này chỉ bị cắt vì cuộc nói chuyện 3 tiếng đồng hồ. Tôi không đăng ký cả cuộc nói chuyện) nói chuyện vì dài quá) - in Seoul, Korea.
https://youtu.be/G4pVBeWWlfo Một nhà tiên tri Ấn Độ hiện đã tiết lộ rằng Chúa đã nói chuyện với anh ta và muốn anh ta nói với mọi người trên thế giới này rằng Chúa đã chọn Tổng thống Donald J. Trump làm Tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa vào ngày 14 tháng 1 năm 2021 (lúc 2:30 sáng ). Lần này, Tổng thống Donald J. Trump KHÔNG CÒN LÀ Tổng thống nữa, mà giờ đây ông ấy LÀ VUA của Quốc gia hùng mạnh, và ông ấy nắm quyền sửa đổi TẤT CẢ các luật ở Hoa Kỳ để biến nó thành một đất nước của ĐỨC CHÚA TRỜI. Đây là một video dài 3 giờ, nhưng tôi đã cắt ngắn trong video 10 phút chỉ để nghe xác nhận rằng Chúa đã chọn Tổng thống Donald J. Trump làm lãnh đạo của Quốc gia hùng mạnh của chúng ta. Lời Tiên Tri của Mục Sư Ấn Độ Đạo Tin Lành Ngày 14 tháng 01 năm 2021 cho biết TT Trump sẽ là Vua Chúa chọn dù tình thế chính trị nghiêng về Bú Đấm. Và kết quả là Ngày TT Trump sẽ là Vua (Không còn là TT nữa) của nước Mỹ sau ngày 20 tháng 01 năm 2021. Chúa Giê-su đã nói với Ông Tiên Tri này trong khi Ngài cầu nguyện Khuya ngày 14 tháng 01 năm 2021 lúc 2 giờ 30 sáng. (Trong đoạn này không có nói TT Trump là vua. Nhưng gần cuối buổi nói chuyện trong 3 tiếng đồng hồ. Ông ấy đã quản lý xong điều đó. Phần này chỉ bị cắt vì cuộc nói chuyện 3 tiếng đồng hồ. Tôi không đăng ký cả cuộc nói chuyện) nói chuyện vì dài quá) - in Seoul, Korea.
4
0 Comments 1 Shares
Sponsored
Sponsored