TỤI NÓ CỨ MỞ MIỆNG RA LÀ CHÊ ÔNG TRUMP NGU. NGU MÀ NGƯỜI TA CÓ TIỀN TỶ, BIỆT THỰ, RESORTS. TỤI MÀY KHÔN QUÁ NÊN THÁNG NÀO CŨNG NGỒI CHỜ TIỀN TRỢ CẤP GỬI VỀ
TỤI NÓ CỨ MỞ MIỆNG RA LÀ CHÊ ÔNG TRUMP NGU. NGU MÀ NGƯỜI TA CÓ TIỀN TỶ, BIỆT THỰ, RESORTS. TỤI MÀY KHÔN QUÁ NÊN THÁNG NÀO CŨNG NGỒI CHỜ TIỀN TRỢ CẤP GỬI VỀ
11
1 Comments 1 Shares
Sponsored
Sponsored