LÚC TRẺ THÌ CƯỚP VỢ BAN, LÚC GIÀ THÌ ĐI CƯỚP GHẾ . THẰNG CON TRAI THÌ LOẠN LUÂN QUẤT LUÔN CHỊ DÂU. GIỜ THÌ KÝ LỆNH CHO NAM, NỮ DÙNG CHUNG TOILET.
BIẾN THÁI THẬT
LÚC TRẺ THÌ CƯỚP VỢ BAN, LÚC GIÀ THÌ ĐI CƯỚP GHẾ . THẰNG CON TRAI THÌ LOẠN LUÂN QUẤT LUÔN CHỊ DÂU. GIỜ THÌ KÝ LỆNH CHO NAM, NỮ DÙNG CHUNG TOILET. BIẾN THÁI THẬT
16
0 Comments 1 Shares
Sponsored
Sponsored