Nóng: TT Trump Đã Thắng!
Đạo Luật An Ninh Và Cải Cách Kinh Tế Quốc Gia.
✅ Loại bỏ các Tín Dụng, thế chấp và các khoản nợ khác do Ngân Hàng bất hợp pháp và tổ chứ Chính Phủ.
✅ Bỏ Thuế Thu Nhập
✅ Loại bỏ IRS, tạo ra Doanh Thu Thuế bán hàng mới. Ko đóng Thuế cho Chính Phủ
✅ Tăng lợi ích cho người cao tuổi
✅ Trả Lại Hiến Pháp đúng
✅ Tổ chức Bầu Cử Tổng Thống và Quốc Hội mới trong vòng 120 ngày kể từ thông báo của NESARA
✅ Giám sát bầu cử và ngăn chặn các hoạt động trái phép hoặc nhóm lợi ích
✅ Tạo ra kho Bạc Mỹ mới được Bảo Chứng bởi Kim Loại Quí Vàng, Bạc và Bạch Kim
✅ Trả lại Quyền Hiến Pháp cho tất cả các tòa án về vấn đề pháp lý.
✅ Khởi động hệ thống Ngân Hàng Kho Bạc Hoa Kỳ mới phù hợp với luật Hiến Pháp
✅ Loại bỏ Cục Dự Trữ Liên Bang FED
✅ Khôi phục Độc Lập Tài Chính
✅ Thiết Lập Hòa Bình trên thế giới
✅ Giảm khoảng cách Giàu và Nghèo
✅ Số tiền thu đc từ gian lận Bầu Cử phục vụ mục đích Nhân Đạo
✅ Cho phép giới thiệu các Công Nghệ mới, như các năng lượng thay thế.
Cục dự trữ liên bang (FED) đã bị Trump làm thịt😂
Nguồn và Link kiểm chứng: https://gesara.news/
Hà văn Duy.
Nóng: TT Trump Đã Thắng! Đạo Luật An Ninh Và Cải Cách Kinh Tế Quốc Gia. ✅ Loại bỏ các Tín Dụng, thế chấp và các khoản nợ khác do Ngân Hàng bất hợp pháp và tổ chứ Chính Phủ. ✅ Bỏ Thuế Thu Nhập ✅ Loại bỏ IRS, tạo ra Doanh Thu Thuế bán hàng mới. Ko đóng Thuế cho Chính Phủ ✅ Tăng lợi ích cho người cao tuổi ✅ Trả Lại Hiến Pháp đúng ✅ Tổ chức Bầu Cử Tổng Thống và Quốc Hội mới trong vòng 120 ngày kể từ thông báo của NESARA ✅ Giám sát bầu cử và ngăn chặn các hoạt động trái phép hoặc nhóm lợi ích ✅ Tạo ra kho Bạc Mỹ mới được Bảo Chứng bởi Kim Loại Quí Vàng, Bạc và Bạch Kim ✅ Trả lại Quyền Hiến Pháp cho tất cả các tòa án về vấn đề pháp lý. ✅ Khởi động hệ thống Ngân Hàng Kho Bạc Hoa Kỳ mới phù hợp với luật Hiến Pháp ✅ Loại bỏ Cục Dự Trữ Liên Bang FED ✅ Khôi phục Độc Lập Tài Chính ✅ Thiết Lập Hòa Bình trên thế giới ✅ Giảm khoảng cách Giàu và Nghèo ✅ Số tiền thu đc từ gian lận Bầu Cử phục vụ mục đích Nhân Đạo ✅ Cho phép giới thiệu các Công Nghệ mới, như các năng lượng thay thế. Cục dự trữ liên bang (FED) đã bị Trump làm thịt😂 Nguồn và Link kiểm chứng: https://gesara.news/ Hà văn Duy.
GESARA.NEWS
NESARA / GESARA news
Click here to find out the latest news about NESARA GESARA
1
0 Comments 0 Shares
Sponsored
Sponsored